slider

Lista informacji

 

Lp.

Urządzenie transportu bliskiego

Termin przeglądu konserwacyjnego

1

UTB wykonane w całości lub częściowo w wersji przeciwwybuchowej

co 30 dni

2

Wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym

co 90 dni

3

Wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym ogólnego przeznaczenia

co 30 dni

4

Wciągniki i wciągarki specjalistyczne

co 30 dni

5

Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym

co 90 dni

6

Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręczny

co 30 dni

7

Suwnice specjalnego przeznaczenia

co 30 dni

8

Żurawie z napędem ręcznym

co 90 dni

9

Żurawie samojezdne; żurawie wieżowe; szybkomontujące żurawie przewoźne, żurawie szynowe

co 30 dni

10

Żurawie przenośne; żurawie przewoźne inne niż szybkomontujące i żurawie stacjonarne

co 60 dni

11

Układnice magazynowe

co 30 dni

12

Wyciągi towarowe

co 90 dni

13

Podesty ruchome przejezdne

co 30 dni

14

Podesty ruchome wiszące

co 30 dni

15

Podesty ruchome masztowe

co 30 dni

16

Podesty ruchome stacjonarne

co 60 dni

17

Podesty ruchome załadowcze

co 180 dni

18

Urządzenia dla osób niepełnosprawnych

co 30 dni

19

Schody i chodniki ruchome

co 30 dni

20

Przenośniki okrężne kabinowe

co 30 dni

21

Dźwigi osobowe, w tym dźwigi przeznaczone do zapewnienia dostępu do maszyn

co 30 dni

22

Dźwigi towarowe małe i towarowe bez prawa wstępu osób do kabiny

co 60 dni

23

Dźwigi budowlane towarowo-osobowe

co 30 dni

24

Dźwigi budowlane towarowe

co 30 dni

25

Dźwignice linotorowe

co 30 dni

26

Urządzenia służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych

co 30 dni

27

Dźwigniki, według § 1 pkt 13 rozporządzenia, w których przewidziano podczas ich eksploatacji wchodzenie osób na element przenoszący obciążenie lub przebywanie pod tym elementem

co 90 dni

28

Dźwigniki, według § 1 pkt 13 rozporządzenia

stałe i przewoźne

co 180 dni

29

przenośne

co 180 dni

30

Wózki jezdniowe z wysięgnikiem

co 30 dni

31

Wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

co 30 dni

32

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia

podestowe lub z siedziskiem dla obsługującego

co 30 dni

33

prowadzone i zdalnie sterowane

co 60 dni

 

 

Fast Service | realizacja Paint Studio