slider

Szanowni Państwo,

W związku z podjętą współpracą pomiędzy naszymi przedsiębiorstwami, chcielibyśmy poinformować, że w dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”). W związku z powyższym poniżej przedstawiamy informacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych z prośbą o zapoznanie się z ich treścią.

 

Informacja dot. polityki prywatności

 

Zgodnie z art.13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku firma FAST SERVICE S.C. powiadamia:

 1. Państwa dane osobowe są administrowane przez firmę Fast Service s.c. z siedzibą: 91-214 Łódź, ul. Kaczeńcowa 25 NIP: 947-19-23-022

 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy lub zlecenia oraz wykonywania przez Fast Service s.c. wszelkich czynności w celu należytego świadczenia usług objętych przedmiotem działalności.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z Fast Service s. c. umowy lub świadczenia usług objętych przedmiotem działalności Firmy, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) Rozporządzenia i zgodnie z jego treścią.

 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Fast Service s.c. oraz podmioty współpracujące z naszą firmą w związku ze świadczonymi przez naszą firmę usługami, w szczególności upoważnione organy.

 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy lub zlecenia usługi oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres niezbędny do zakończenia realizacji wszelkich obowiązków wynikających z umowy lub współpracy.

 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w zakresie danych zwykłych, tj. imienia i nazwiska, adresu, nr NIP, nazwa firmy, adres siedziby firmy, nr PESEL.

 7. Państwa dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio przez Fast Service s. c. w związku z nawiązaną współpracą, bądź pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.

 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo doprzenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do RODO gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”.

 10. Podane przez Państwa dane osobowe są warunkiem zawarcia i realizacji umowy lub zlecenia. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy lub zlecenia i świadzczenia usług przez firmę Fast Service s.c.

 

 

Informacje ogólne:

 

Zajmujemy się serwisem i konserwacją suwnic bramowych i pomostowych wszystkich modeli.

Prowadzimy pełną dokumentację suwnicy wymaganą przez U.D.T.

Prowadzimy pomiary oporności izolacji oraz skuteczność uziemienia, które są wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Przeglądy konserwacyjne suwnicy:

 

Bezpieczne i długie użytkowanie suwnicy zależy od dokładności, staranności i terminowości wykonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych.

Czas pomiędzy przeglądami jest uzależniony od tego do której grupy natężenia pracy suwnica została zaszeregowana.

Użytkownik suwnicy powinien we własnym zakresie sprawdzać stan techniczny urządzenia. Każdorazowo przed eksploatacją powinno zostać podane kontroli działanie hamulców, wyłączników krańcowych, liny pod względem uszkodzeń i pęknięć drutu.

 

Przegląd konserwacyjny co 30 dni:

 

Przegląd konserwacyjny zawiera:

 • sprawdzenie konstrukcji nośnej

 • sprawdzenie prawidłowości działania wyłączników krańcowych

 • sprawdzenie sterowania

 • kontrola stanu haków i zbloczy

 • sprawdzenie lin nośnych

 • sprawdzenie przewodów na firanach

 • kontrola poziomu oleju (wymiana)

 • sprawdzenie hamulców mechanizmu podnoszenia

 • sprawdzenie hamulców mechanizmu jazdy

 • pomiary oporności izolacji

 • pomiary skuteczności uziemienia

 • sprawdzenie szczelności przekładni

 • sprawdzenie torowisk oraz kół jezdnych

 • sprawdzenie stanu wszystkich zderzaków

 • kontrola połączeń śrubowych i spoin

 • kontrola urządzeń rozdzielczych

 • smarowanie lin i bębnów

 

Fast Service | realizacja Paint Studio