slider

Szanowni Państwo,

W związku z podjętą współpracą pomiędzy naszymi przedsiębiorstwami, chcielibyśmy poinformować, że w dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”). W związku z powyższym poniżej przedstawiamy informacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych z prośbą o zapoznanie się z ich treścią.

 

Informacja dot. polityki prywatności

 

Zgodnie z art.13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku firma FAST SERVICE S.C. powiadamia:

 1. Państwa dane osobowe są administrowane przez firmę Fast Service s.c. z siedzibą: 91-214 Łódź, ul. Kaczeńcowa 25 NIP: 947-19-23-022

 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy lub zlecenia oraz wykonywania przez Fast Service s.c. wszelkich czynności w celu należytego świadczenia usług objętych przedmiotem działalności.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z Fast Service s. c. umowy lub świadczenia usług objętych przedmiotem działalności Firmy, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) Rozporządzenia i zgodnie z jego treścią.

 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Fast Service s.c. oraz podmioty współpracujące z naszą firmą w związku ze świadczonymi przez naszą firmę usługami, w szczególności upoważnione organy.

 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy lub zlecenia usługi oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres niezbędny do zakończenia realizacji wszelkich obowiązków wynikających z umowy lub współpracy.

 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w zakresie danych zwykłych, tj. imienia i nazwiska, adresu, nr NIP, nazwa firmy, adres siedziby firmy, nr PESEL.

 7. Państwa dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio przez Fast Service s. c. w związku z nawiązaną współpracą, bądź pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.

 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo doprzenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do RODO gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”.

 10. Podane przez Państwa dane osobowe są warunkiem zawarcia i realizacji umowy lub zlecenia. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy lub zlecenia i świadzczenia usług przez firmę Fast Service s.c.

 

 

Przegląd konsrewacyjny baterii trakcyjnych zawiera:

 

- mycie baterii

- odsysanie płynu ze skrzyni

- określenie stopnia zużycia baterii

- sprawdzenie mostków baterii, śrub oraz korków

- serwis wyprowadzeń baterii

- pomiar gęstości elektrolitu

- pomiar napięcia na poszczególnych ogniwach

- wymiana zużytych ogniw i innych elementów

- określenie stopnia zużycia baterii

- serwis układu napowietrzania baterii

- serwis układu nawadniania baterii

 

Na czym polega proces regeneracji baterii trakcyjnej?

 

Poniższym opisem chcielibyśmy przybliżyć Państwu technologię konserwacji i regeneracji baterii akumulatorowych kwasowo-ołowiowych, trakcyjnych i stacyjnych.

Urządzenia do konserwacji i regeneracji używane są powszechnie w wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej Ameryki i Azji. Urządzenia te można spotkać najczęściej w firmach zajmujących się dystrybucją baterii akumulatorowych i najrozmaitszych urządzeń, które je wykorzystują. Używają ich także inne firmy i instytucje, jak np.: elektrownie, szpitale, centrale telefoniczne oraz dystrybutorzy i dealerzy wózków widłowych i podnośników. Polska jest jednym z tych krajów Europy Środkowej, który przywiązuje wagę do ochrony środowiska. Około 75% procent baterii kwasowych przeznaczonych na złom daje się zregenerować. W przypadku takich baterii można przeprowadzić regenerację osiągając do 85% sprawności baterii. Oznacza to, że możemy uniknąć konieczności utylizacji około 15.000 ton kwasu siarkowego i ołowiu rocznie oraz znacznie zredukować koszty związane z wymianą baterii.

 

Na czym polega nasza technologia

 

Podczas normalnej eksploatacji baterii kwasowej następuje proces tzw. lekkiego zasiarczynienia baterii. Proces ten występuje podczas pierwszych 400-500 cykli. Można go nieco zahamować używając ładowarek wysokiej jakości i przestrzegając bardzo dokładnie procedur ładowania i rozładowania. W praktyce jest to bardzo trudne, a często niemożliwe.

Po pierwszych 500 cyklach rozpoczyna się proces tzw. ciężkiego zasiarczynienia baterii. Jest to proces utleniania płyt ołowianych powodujący ich utwardzenie, kruszenie i pękanie oraz osadzania się ciężkich związków siarki na płytach, ściankach i dnie cel baterii. W najgorszym przypadku prowadzi to do spuchnięcia płyt i w konsekwencji rozsadzenia cel lub zwarć płyt.

Z tego powodu uważa się, że okres eksploatacji baterii kwasowych jest ograniczony do około 1500 cykli. W praktyce bateria wytrzymuje ok. 1200 cykli.

Podczas procesu regeneracji polegającego na przesyłaniu przez baterię dokładnie zaprogramowanych impulsów prądowych o bardzo wysokim natężeniu, kombinowanych z okresami ładowania stałego, następuje proces polegający na spowodowaniu przepływu elektronów w kierunku odwrotnym niż ten, który ma miejsce w trakcie normalnego, cyklicznego użytkowania baterii.

W rezultacie następuje uwolnienie związków siarki z płyt, ścianek i dna celi i ich chemiczne przekształcenie w kwas i ołów i jego związki. W ten sposób następuje przywrócenie baterii jej pierwotnych chemicznych właściwości i jej pojemności zbliżonej do pojemności nowej baterii.

Nie należy mylić tego procesu z ładowaniem pulsacyjnym, które ma na celu wyłącznie skrócenie czasu ładowania baterii.

Okres życia baterii zostaje w ten sposób przedłużony. Z doświadczenia wiemy, że okres ten może być trzykrotnie dłuższy. Urządzenia takie jak nasze były także, aczkolwiek eksperymentalnie używane do regeneracji już złomowanych baterii, które po kasacji leżały w magazynie przez wiele lat. Do rekordowych należy niewątpliwie przypadek baterii, która po kasacji i ośmioletnim magazynowaniu, a następnie regeneracji, była normalnie eksploatowana przez pięć lat.

 

Co gwarantujemy?

 

Po każdej regeneracji przeprowadzamy standardowy test rozładowania baterii i w ten sposób możemy po wykonaniu usługi udokumentować jej pojemność. Po teście bateria jest oczywiście powtórnie - już normalnie - ładowana przed przekazaniem klientowi. Mimo, że regeneracja przebiega automatycznie, proces jest monitorowany przez naszych pracowników.

 

Jakie usługi wykonujemy?

 

 1. Usługa kompletnej regeneracji baterii przeznaczonej na złom, o ile nie posiada ona uszkodzeń mechanicznych, jak spuchnięte, zwarte lub pęknięte płyty lub cele (nie zajmujemy się naprawą tak uszkodzonych baterii). Zostaje przywrócona pojemność baterii do 85%. Usługa zajmuje 5-8 dób w zależności od pojemności baterii i jej napięcia oraz jej stanu. Po regeneracji bateria może być ładowana i regenerowana tak, jak nowa i sprawna bateria. Posiadamy informacje z firm, w których udało się zregenerować takie baterie do 94,5% pierwotnej pojemności.

 2. Ładowanie konserwacyjno-regeneracyjne baterii, w której rozpoczął się proces ciężkiego zasiarczynienia - w najlepszym razie zostaje przywrócona pojemność baterii do 90-95%. Usługa zajmuje 3-5 dób w zależności od pojemności, napięcia i stanu baterii.

 3. Ładowanie konserwacyjno-regeneracyjne baterii co około 400-500 cykli - w
  najlepszym razie zostaje przywrócona pojemność baterii do 100%. Usługa zajmuje 4-9 doby w zależności od pojemności napięcia i stanu baterii

 

Fast Service | realizacja Paint Studio