slider

 

Przegląd konsrewacyjny baterii trakcyjnych zawiera:

 

- mycie baterii

- odsysanie płynu ze skrzyni

- określenie stopnia zużycia baterii

- sprawdzenie mostków baterii, śrub oraz korków

- serwis wyprowadzeń baterii

- pomiar gęstości elektrolitu

- pomiar napięcia na poszczególnych ogniwach

- wymiana zużytych ogniw i innych elementów

- określenie stopnia zużycia baterii

- serwis układu napowietrzania baterii

- serwis układu nawadniania baterii

 

Na czym polega proces regeneracji baterii trakcyjnej?

 

Poniższym opisem chcielibyśmy przybliżyć Państwu technologię konserwacji i regeneracji baterii akumulatorowych kwasowo-ołowiowych, trakcyjnych i stacyjnych.

Urządzenia do konserwacji i regeneracji używane są powszechnie w wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej Ameryki i Azji. Urządzenia te można spotkać najczęściej w firmach zajmujących się dystrybucją baterii akumulatorowych i najrozmaitszych urządzeń, które je wykorzystują. Używają ich także inne firmy i instytucje, jak np.: elektrownie, szpitale, centrale telefoniczne oraz dystrybutorzy i dealerzy wózków widłowych i podnośników. Polska jest jednym z tych krajów Europy Środkowej, który przywiązuje wagę do ochrony środowiska. Około 75% procent baterii kwasowych przeznaczonych na złom daje się zregenerować. W przypadku takich baterii można przeprowadzić regenerację osiągając do 85% sprawności baterii. Oznacza to, że możemy uniknąć konieczności utylizacji około 15.000 ton kwasu siarkowego i ołowiu rocznie oraz znacznie zredukować koszty związane z wymianą baterii.

 

Na czym polega nasza technologia

 

Podczas normalnej eksploatacji baterii kwasowej następuje proces tzw. lekkiego zasiarczynienia baterii. Proces ten występuje podczas pierwszych 400-500 cykli. Można go nieco zahamować używając ładowarek wysokiej jakości i przestrzegając bardzo dokładnie procedur ładowania i rozładowania. W praktyce jest to bardzo trudne, a często niemożliwe.

Po pierwszych 500 cyklach rozpoczyna się proces tzw. ciężkiego zasiarczynienia baterii. Jest to proces utleniania płyt ołowianych powodujący ich utwardzenie, kruszenie i pękanie oraz osadzania się ciężkich związków siarki na płytach, ściankach i dnie cel baterii. W najgorszym przypadku prowadzi to do spuchnięcia płyt i w konsekwencji rozsadzenia cel lub zwarć płyt.

Z tego powodu uważa się, że okres eksploatacji baterii kwasowych jest ograniczony do około 1500 cykli. W praktyce bateria wytrzymuje ok. 1200 cykli.

Podczas procesu regeneracji polegającego na przesyłaniu przez baterię dokładnie zaprogramowanych impulsów prądowych o bardzo wysokim natężeniu, kombinowanych z okresami ładowania stałego, następuje proces polegający na spowodowaniu przepływu elektronów w kierunku odwrotnym niż ten, który ma miejsce w trakcie normalnego, cyklicznego użytkowania baterii.

W rezultacie następuje uwolnienie związków siarki z płyt, ścianek i dna celi i ich chemiczne przekształcenie w kwas i ołów i jego związki. W ten sposób następuje przywrócenie baterii jej pierwotnych chemicznych właściwości i jej pojemności zbliżonej do pojemności nowej baterii.

Nie należy mylić tego procesu z ładowaniem pulsacyjnym, które ma na celu wyłącznie skrócenie czasu ładowania baterii.

Okres życia baterii zostaje w ten sposób przedłużony. Z doświadczenia wiemy, że okres ten może być trzykrotnie dłuższy. Urządzenia takie jak nasze były także, aczkolwiek eksperymentalnie używane do regeneracji już złomowanych baterii, które po kasacji leżały w magazynie przez wiele lat. Do rekordowych należy niewątpliwie przypadek baterii, która po kasacji i ośmioletnim magazynowaniu, a następnie regeneracji, była normalnie eksploatowana przez pięć lat.

 

Co gwarantujemy?

 

Po każdej regeneracji przeprowadzamy standardowy test rozładowania baterii i w ten sposób możemy po wykonaniu usługi udokumentować jej pojemność. Po teście bateria jest oczywiście powtórnie - już normalnie - ładowana przed przekazaniem klientowi. Mimo, że regeneracja przebiega automatycznie, proces jest monitorowany przez naszych pracowników.

 

Jakie usługi wykonujemy?

 

  1. Usługa kompletnej regeneracji baterii przeznaczonej na złom, o ile nie posiada ona uszkodzeń mechanicznych, jak spuchnięte, zwarte lub pęknięte płyty lub cele (nie zajmujemy się naprawą tak uszkodzonych baterii). Zostaje przywrócona pojemność baterii do 85%. Usługa zajmuje 5-8 dób w zależności od pojemności baterii i jej napięcia oraz jej stanu. Po regeneracji bateria może być ładowana i regenerowana tak, jak nowa i sprawna bateria. Posiadamy informacje z firm, w których udało się zregenerować takie baterie do 94,5% pierwotnej pojemności.

  2. Ładowanie konserwacyjno-regeneracyjne baterii, w której rozpoczął się proces ciężkiego zasiarczynienia - w najlepszym razie zostaje przywrócona pojemność baterii do 90-95%. Usługa zajmuje 3-5 dób w zależności od pojemności, napięcia i stanu baterii.

  3. Ładowanie konserwacyjno-regeneracyjne baterii co około 400-500 cykli - w
    najlepszym razie zostaje przywrócona pojemność baterii do 100%. Usługa zajmuje 4-9 doby w zależności od pojemności napięcia i stanu baterii

 

Fast Service | realizacja Paint Studio