slider

Szanowni Państwo,

W związku z podjętą współpracą pomiędzy naszymi przedsiębiorstwami, chcielibyśmy poinformować, że w dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”). W związku z powyższym poniżej przedstawiamy informacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych z prośbą o zapoznanie się z ich treścią.

 

Informacja dot. polityki prywatności

 

Zgodnie z art.13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku firma FAST SERVICE S.C. powiadamia:

 1. Państwa dane osobowe są administrowane przez firmę Fast Service s.c. z siedzibą: 91-214 Łódź, ul. Kaczeńcowa 25 NIP: 947-19-23-022

 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy lub zlecenia oraz wykonywania przez Fast Service s.c. wszelkich czynności w celu należytego świadczenia usług objętych przedmiotem działalności.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z Fast Service s. c. umowy lub świadczenia usług objętych przedmiotem działalności Firmy, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) Rozporządzenia i zgodnie z jego treścią.

 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Fast Service s.c. oraz podmioty współpracujące z naszą firmą w związku ze świadczonymi przez naszą firmę usługami, w szczególności upoważnione organy.

 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy lub zlecenia usługi oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres niezbędny do zakończenia realizacji wszelkich obowiązków wynikających z umowy lub współpracy.

 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w zakresie danych zwykłych, tj. imienia i nazwiska, adresu, nr NIP, nazwa firmy, adres siedziby firmy, nr PESEL.

 7. Państwa dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio przez Fast Service s. c. w związku z nawiązaną współpracą, bądź pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.

 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo doprzenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do RODO gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”.

 10. Podane przez Państwa dane osobowe są warunkiem zawarcia i realizacji umowy lub zlecenia. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy lub zlecenia i świadzczenia usług przez firmę Fast Service s.c.

 

 

Informacje ogólne:

 

Głównym filarem naszej firmy jest serwis i konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia potocznie nazywanych wózkami widłowymi.

Nasze wieloletnie doświadczenie i profesjonalnie przygotowana kadra pozwala nam na świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Posiadamy warsztat naprawczy z lakiernią oraz flotę w pełni wyposażonych samochodów serwisowych co pozwala nam na szybką naprawę serwisową wykonaną u klienta lub (w przypadku wymagających tego napraw) u nas w warsztacie.

Mamy magazyn z częściami zamiennymi dzięki czemu dużą ilość części oferujemy klientom „od zaraz”.

 

Przeglądy konserwacyjne wózka widłowego:

 

Przeglądy wózków widłowych robimy w okresach wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego lub w czasie przewidzianym przez danego producenta wózka widłowego.

Prowadzimy pełną dokumentację urządzenia wymaganą przez U.D.T.

 

Przegląd konserwacyjny wózka widłowego:

 

przegląd zawiera:

 • oczyszczanie wózka

 • wymiana filtrów

 • wymiana oleju

 • kontrola (wymiana) świec zapłonowych

 • smarowanie łańcuchów

 • smarowanie masztu

 • smarowanie innych punktów smarnych

 • sprawdzenie oświetlenia

 • kontrola ogumienia

 • kontrola sprawności układu jezdnego

 • kontrola sprawności układu podnoszenia

 • kontrola sprawności układu kierowniczego

 • kontrola sprawności instalacji elektrycznej

 • kontrola sprawności masztu

 • próba podnoszenia pod obciążeniem

 • diagnoza błędów

 • kontrola baterii trakcyjnej (dla wózków elektrycznych) tzn.: czyszczenie baterii, pomiar napięcia na poszczególnych ogniwach, sprawdzenie poziomu elektrolitu, sprawdzenie gęstości elektrolitu, kontrola mostków)

 

Fast Service | realizacja Paint Studio