Fast Service | Serwis wózków widłowych i paletowych | Łódź - Windy samochodowe

slider

 

Informacje ogólne:

Zajmujemy się serwisem i konserwacją wind załadowczych samochodowych wszystkich typów i modeli.

Na życzenie robimy przeglądy konserwacyjne wind w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Prowadzimy pełną dokumentację windy wymaganą przez U.D.T.

 

Przeglądy konserwacyjne windy:

 

Aby długo i bezpiecznie użytkować windę należy regularnie dokonywać okresowych przeglądów.

Czas pomiędzy przeglądami jest uzależniony od intensywności użytkowania windy. W wielu przypadkach przegląd windy może być wykonywany co 180 dni chyba, że dokumentacja techniczno - ruchowa producenta podestu załadowczego podaje inne terminy przeglądów.

Użytkownik windy powinien we własnym zakresie sprawdzać stan techniczny urządzenia każdorazowo przed jego eksploatacją.

Winda powinna wykonywać płynne ruchy, podczas podnoszenia jak i opuszczania, hałas może dochodzić tylko z agregatu. Każde inne źródło hałasu powinno być zgłoszone uprawnionemu serwisowi. Lekceważenie powyższych uwag może być przyczyną poważnych awarii.

 

Przegląd co 180 dni:

 

Przegląd konserwacyjny urządzenia zawiera:

 • sprawdzenie poprawności działania w pełnym zakresie

 • sprawdzenie wszystkich punktów ruchowych (osie, czopy)

 • sprawdzenie stanu ramy i platformy (okoliczność uszkodzeń mechanicznych i pęknięć spawów)

 • sprawdzenie zabezpieczeń na sworzniach

 • sprawdzenie punktów mocowań ramy

 • dokładna kontrola układu hydraulicznego

 • dokładna kontrola układu elektrycznego (w tym sterowania)

 • smarowanie punktów smarnych

 • kontrola (w przypadku potrzeby wymiana) osłon gumowych

 • sprawdzenie stanu silnika i szczotek

 • wymiana oleju i filtra

 • sprawdzenie stanu naładowania akumulatorów, połączeń na klemach

 • sprawdzenie tabliczek i naklejek ostrzegawczych

 • wypełnienie książki serwisowo - przeglądowej

 

Fast Service | realizacja Paint Studio