Fast Service | Serwis wózków widłowych i paletowych | Łódź - Podnośniki nożycowe i dźwigniki

slider

 

Informacje ogólne:

 

Kolejnym naszym filarem jest serwis i konserwacja dźwigników przemysłowych oraz podnośników nożycowych przejezdnych wszystkich typów i modeli.

Prowadzimy pełną dokumentację powyższych urządzeń wymaganą przez U.D.T.

 

Przeglądy konserwacyjne urządzenia:

Bezpieczeństwo oraz długość użytkowania urządzeń wymaga okresowych i fachowych okresowych przeglądów konserwacyjnych.

Czas pomiędzy przeglądami jest uzależniony od przepisów Urzędu Dozoru Technicznego lub od zaleceń producenta zawartych w dokumentacji techniczno – ruchowej.

Użytkownik podnośnika ruchomego lub dźwignika przemysłowego powinien we własnym zakresie sprawdzać stan techniczny urządzenia (zgodnie z DTR) każdorazowo przed jego eksploatacją.

Przed przystąpieniem do eksploatacji operator musi zapoznać się z instrukcją obsługi i zasad bhp związanych z danym podnośnikiem przejezdnym lub dźwignikiem.

 

Przegląd konserwacyjny:

 

Przegląd konserwacyjny podestu ruchomego zawiera:

 • sprawdzenie układu napędowego

 • sprawdzenie układu zasilania

 • sprawdzenie układu hydraulicznego

 • sprawdzenie układu elektrycznego

 • sprawdzenie układu hamulcowego

 • sprawdzenie układu mechanizmu podnoszenia

 • sprawdzenie układu mechanizmu wychyłu

 • sprawdzenie mechanizmu jazdy

 • sprawdzenie urządzeń sterujących

 • sprawdzenie urządzeń zabezpieczających

 • sprawdzenie urządzeń sygnalizacyjnych

 • pomiar baterii oraz połączeń

 • sprawdzenie etykiet i naklejek ostrzegawczych

 • wpis do książki pracy podestu

 

Przegląd konserwacyjny dźwignika przemysłowego zawiera:

 

 • sprawdzenie konstrukcji (pod kątem mikropęknięć i uszkodzeń mechanicznych )

 • kontrola ruchomych połączeń dźwignika (sworznie)

 • smarowanie wszystkich punktów smarnych

 • sprawdzenie poprawności działania automatyki

 • sprawdzenie układu elektrycznego

 • sprawdzenie działania zabezpieczeń

 • sprawdzenie poprawności działania dźwignika pod obciążeniem

 • kontrola mocowania platformy dźwignika

 • sprawdzenie mocowań

 • kontrola toru wysuwu

 • wpis do książki pracy dźwignika

 

Fast Service | realizacja Paint Studio